,,ATLIEKŲ KULTŪRA“ EGZAMINO DALYVIŲ PRIVATUMO POLITIKA

UAB „VAATC“

,,ATLIEKŲ KULTŪRA“ EGZAMINO DALYVIŲ PRIVATUMO POLITIKA

UAB „VAATC“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo bendrovėje.

1.  Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

Šioje privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri šios privatumo politikos dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šios privatumo politikos 13 punkte. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje privatumo politikoje reiškia mūsų bendrovę, kaip nurodyta privatumo politikos 2 punkte.

2.  Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

Mes esame: uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“

Mūsų įmonės kodas yra: 181705485

Mūsų adresas: Lvovo g. 89-75, Vilnius

El. pašto adresas: [email protected]

3.  Kodėl renkate informaciją apie mane?

Jūs dalyvaujate mūsų organizuojamame ,,Atliekų kultūra“ egzamine ir pretenduojate tapti egzamino laimėtojais. Dėl to mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

4.  Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Dalyvavimui ,,Atliekų kultūra“ egzamine Jūs turite pateikti šią informaciją:

·     Jūsų vardą, pavardę;

·     el. pašto adresą;

·     mokyklos pavadinimą ir klasę, jeigu esate moksleivis;

·     savivaldybę, kurioje gyvenate, jeigu esate moksleivis;

·     darbovietės pavadinimą, jeigu ,,Atliekų kultūra“ egzamine dalyvaujate kaip juridinio asmens atstovas.

Negavę iš Jūsų reikalingos informacijos, mes negalėsime Jūsų identifikuoti vertinant ,,Atliekų kultūra“ egzamino rezultatus ir Jūsų apdovanoti. 

5.  Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Informacijos apie Jus iš kitų šaltinių nerenkame, tačiau sistemą, kurioje vyksta ,,Atliekų kultūra“ egzaminas, administruoja UAB ,,Nuostabu“. 

6.  Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga įvertinti ,,Atliekų kultūra“ egzamino rezultatus, apdovanoti ir paskelbti laimėtojus.

7.  Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Jautri informacija apie Jus nėra renkama.

8.  Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Automatiniai sprendimai nėra priimami. Jūs nesate profiliuojamas.

9.  Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

·     valstybės ar savivaldybės institucijoms, kiek tai yra reikalinga ,,Atliekų kultūra“ egzamino laimėtojų apdovanojimams;

·     ,,Atliekų kultūra“ egzamino organizavimo partneriams ir rėmėjams, kiek tai yra reikalinga ,,Atliekų kultūra“ egzamino laimėtojų apdovanojimams;

·      administracinių paslaugų teikėjams (informacinių, komunikacinių ir pan.).

10.  Ar perduodate informaciją apie mane už EEE1 ribų?

Informacija apie Jus nėra perduodama už Europos ekonominės erdvės ribų.

11.  Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Mes Jūsų informaciją saugome2 metus nuo paskutinės dienos, kai Jūs prisijungėte prie ,,Atliekų kultūra“ egzamino paskyros. 

12.  Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną, kaip tai nurodyta 13 punkte:

·     pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;

·     pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;

·     pateikti prašymą ištrinti be teisinio pagrindo turimą informaciją apie Jus;

·     pateikti prašymą apriboti prieigą prie be teisinio pagrindo turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;

·     ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje;

·     pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;

·     pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

13.  Kaip galite man padėti?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mūsų duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti. Jei Jums reikalinga jo pagalba, prašome kreiptis el. paštu [email protected].

1Europos ekonominę erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.