Klausimai 11 kl. moksleiviams ir vyresniems dalyviams

Liko:
min.
Koks procesas leidžia atliekas sudarančias medžiagas paversti į tos pačios ar kitos paskirties produktus?
Turite kelias kartonines dėžes. Kaip pasielgsite atnešę jas prie atliekų konteinerių?

Kokius iš šių vienkartinių plastikinių gaminių nuo 2021 m. liepos 3 d. draudžiama pateikti Lietuvos rinkai?

Kuris iš šių teiginių yra klaidingas?

„Dėk‘ui“, „Dalinkimės“, „Imk“, „Daiktų kiemas“, „Atiduotuvės“, „Mainukai“ – kas tai?

Kas įskaičiuota į vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokestį?

Kas yra atliekų piktogramos?

Kiek į jūras ir vandenynus kasmet patenka šiukšlių?
Kokie teiginiai teisingi lyginant stiklo perdirbimą su naujo stiklo gamyba?

Pagal gamintojo atsakomybės principą gamintojai yra atsakingi už:

Kiek laiko netinkamai išmesta nuorūka gali teršti aplinką?

Nematomais taršos šaltiniais vadinami:

Kur reikia išmesti tuščias pakuotes nuo maisto papildų?

Yra namų, kurių stogų dengimui, sienų tvirtinimui ir apdailai yra panaudotas iš asbestcemenčio pagamintas šiferis. Šių atliekų surinkimui ir sutvarkymui Aplinkos ministerija iš Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų skiria finansavimą. Kodėl šios rūšies atliekoms surinkti ir sutvarkyti atskirai nuo kitų statybinių atliekų skiriamas atskiras dėmesys?

Elektronikos atliekos – šiuo metu greičiausiai auganti ir vis daugiau tvarkymo problemų visame pasaulyje sukelianti atliekų rūšis. Europoje vidutiniame namų ūkyje (WEEE Forum duomenimis) yra 11 nebenaudojamų arba sugedusių elektroninių daiktų arba kitaip, vienas europietis vidutiniškai sukaupia 4–5 kg nenaudojamų elektros ir elektroninės įrangos gaminių iki juos išmeta. Kokių veiksmų buvo imtasi nuo 2021 m. kovo 1 d., kad nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų mažėtų?

Iki 2023 m. gruodžio 31 d. visose Europos Sąjungos valstybėse, tame tarpe ir Lietuvoje, gyventojams turi būti sudarytos galimybės atskirti arba kompostuoti susidarymo vietoje biologines (maisto ir žaliąsias) atliekas, kartu siekiant, kad maisto atliekų susidarytų kuo mažiau. Kiek Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis vidutiniškai maisto atliekų per metus išmeta vienas Lietuvos gyventojas?

Europos jūrų, tame tarpe ir Baltijos jūros, pakrantėse matomos naujos netinkamo žmonių elgesio tendencijos. Pastarieji keli metai lėmė didesnius plastiko gamybos ir vartojimo pokyčius bei išaugusį šių atliekų kiekį. Kokios rūšies šiukšlėmis 2021 m. buvo papildytas Europos jūrų pakrantes teršiančių šiukšlių sąrašas?

Siekdama užtikrinti darnų valstybių vystymąsi, Lietuva, kaip ir kitos 192 valstybės, 2015 m. įsipareigojo iki 2030 m. įgyvendinti Jungtinių Tautų nustatytus Darnaus vystymosi tikslus, apimančius aplinkos apsaugos, ekonominio vystymosi ir socialinės gerovės sritis. Kiekvienas iš šių tikslų turi atskirą sąrašą uždavinių, kurių viso 169. Kiek tikslų, t. y. tvarumo sričių, keliama Darnaus vystymosi darbotvarkėje?

Paveikslėlyje yra pavaizduota biologiškai skaidi medžiaga – žolė, matoma per mikroskopą. Atėjus pavasariui, žolė vis kelia stiebą aukštyn ir atsiranda poreikis ją nuolat prižiūrėti. Kaip teisingai tvarkyti nupjautą žolę?

Šiukšlinimas, netinkamas atliekų tvarkymas, nenoras rūšiuoti – problemos, kurias nuolat stengiamasi išspręsti. Problemos buria, skatina kalbėti apie tai ir ieškoti galimų sprendimų būdų, bet neretai jų buvimas tiesiog neigiamas. Kaip vadinasi iniciatyvos „Kūrybos kampas 3600“ įkūrėjo, 2020-2021 m. atliekų rinkimo ir rūšiavimo žygių „Už švarią Lietuvą“ organizatoriaus Giedraus Bučo reportažas, kuriam Aplinkos ministerijos surengtame žurnalistų kūrybos konkurse „Žmogus ir aplinka” skirta pirmoji vieta?

Dėkojame,

kad sprendėte. Įveskite savo el. pašto adresą, kad pamatyti sprendimo rezultatus.


    Teisingi atsakymai